Profil Pejabat

1a. Saefudin

 Nama                            : SAEFUDIN, Bc.IP, S.Pd, S.H
 NIP                                : 19621230 198703 1 001
 Pangkat / Gol Ruang   : Penata Tk I / III.d
 Jabatan                        : Kepala Rupbasan

 

 

lehan
Nama                             : MUSOLIKHAN, SH
NIP                                 :  19671128 198903 1 002
Pangkat / Gol Ruang    : Penata Tk I / III.d
Jabatan                         : Kasubsi Pengamanan Dan Pengelolaan

 

 

ambarsari

Nama                             : AMBAR SARI, S. Sos, MH
NIP                                 :  19701015 199103 2 001
Pangkat / Gol Ruang    : Penata / III.c
Jabatan                         : Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I Jakarta Barat © 2016